Foto: Kai Røen

Opplevelser

Aukrustsenteret – Flåklypatoppen – raketten

Tron – 1666 m.o.h. Norges nest høyeste bilvei

Seterlandet – Høstdalen, Sølndalen, Breisjøseter, Egnunddalen (servering av seterkost)

Fjellturer – Alvdal Vestfjell og Rondane

Jutulhogget – Nord Europas største canyon

Husantunet – er ett av landets best bevarte gårdstun fra 1700-tallet

Opplev Alvdal – hva skjer i Alvdal?

Sykkelopplevelser – stisykling, fjellsykling

For mer informasjon, besøk opplevalvdal.no